Privaatsuspoliitika - Laste sünnipäevad ja õuealaga mängutuba Kristiines - Segasummala
915
page-template-default,page,page-id-915,everest-forms-no-js,ajax_updown,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-1990

Privaatsuspoliitika

SEGASUMMALA MÄNGUMAA

Veebiaadress: summala.ee

E-post: urvi@summala.ee

Telefon: 5848 9661

 

Kliendi andmete privaatsus ja turvalisus on meile olulised. Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Segasummala Mängumaa võib teha privaatsuspoliitikas muudatusi. Teie andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

 

 1. ISIKUANDMED

Palume kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud
 • kliendirahulolu-uuringute läbiviimine
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et teha klientidele parimaid pakkumisi
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine

Isikuandmed mida Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber)
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info)

Meil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, me ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

 

 1. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE TULEVIKUS (hetkel puuduvad)
 • Tulevikus kasutame turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie mängutuba, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Kaamerapilti jälgitakse ka reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid märgistatud vastavate märgistega.
 • Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.
 • Turvakaamerate salvestisi säilitatakse ühe kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult Segasummala Mängumaa juhatajal.
 • Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage taotlus Segasummala Mängumaa kontaktandmetel, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud aeg ja koht, millal on Teie kujutis salvestatud. Meil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks ebamõistlikult teiste isikute õigusi ja vabadusi.

 

 1. VEEBILEHT ja KÜPSISED
 • Veebileht summala.ee kaudu saate tellida personaalseid pakkumise enda e-postiaadressile või broneerida ürituste aegasid. Veebilehe kaudu saadetud päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu eistamisel edastanud ja töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks.
 • Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Summala.ee veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Segasummala Mängumaa ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.
 • summala.ee kasutab järgmisi küpsiseid: Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse.

 

 1. TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA

Te võite Segasummala Mängumaaga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata sõnumi või postitada teate sotsiaalmeedia kanalis Facebook – Segasummala Mängumaa. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel. Kui postitate teate Segasummala Mängumaa avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

 

 1. FOTOD JA SALVESTISED ÜRITUSTEL

Segasummala Mängumaa korraldab üritusi ning vahel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega reklaami otstarbel kliendi loal.

Kliendi loal ja Segasummala Mängumaa poolt tehtud fotod või muud salvestised on Segasummala Mängumaa omand ja võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias. Tuleb arvestada, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

 

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Segasummala Mängumaa säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Segasummala Mängumaa õigustatud huvist tingimusel, et  õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmeid võime jagada juhul:

 • Võlgade sisse nõudmine ­– võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei
 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul

 

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Turvakaamerate salvestisi säilitame maksimaalselt 1 kuu;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva.
 • Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse.

 

 1. MUUD SÄTTED

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.